Få stöd och matchning för att komma ut i arbetslivet

Är det så att du har behov av stöd och matchning för att ta dig ut på arbetsmarknaden? Det finns en tjänst som heter just stöd och matchning och det hos företaget Montico. Denna tjänst har de tillsammans med Arbetsförmedlingen. Tjänsten vänder sig till personer som är arbetssökande som även behöver hjälp med att hitta jobb. Just att hitta jobb är inte alltid det lättaste.  En del har det även särskilt svårt att ta sig ut i arbetslivet. Det kan bero på en mängd olika anledningar. Oavsett din anledning så kan du få bra hjälp med denna tjänst. Det så att du till slut ska kunna hitta ett jobb som passar just dig. Du får helt enkelt stöd så väl som matchning med vad som kan tänkas fungera för dig.

Matchning och stöd för arbetssökande         

Du som känner att tjänsten stöd och matchning är något för dig, du kan vända dig till Montico eller prata med din arbetsförmedling om det. Du kommer att få hjälp och coaching med att lyfta fram det unika hos dig själv. Du kommer att få tillgång till en personlig handledare som tar hand om dig från början till slut. Du kan bland annat få stöd med att skriva CV och personligt brev. Du får även hjälp med att hitta nya sätt att söka jobb på samt att du även får hjälp med att skapa kontakt med företag och potentiella arbetsgivare. Du kommer hitta dina egna starka sidor med hjälp av denna tjänst. Dessutom så har Montico goda kontakter tack vare att de även jobbar med rekrytering och bemanning. Så det är en god idé att kontakta dem.